Teklas rundtur i text

Brunnen

Vädret visar ingen nåd idag. Vinden är stark och regnet slår som små spikar mot ansiktet. Men vatten måste hämtas in. Flera gånger om dagen, alla dagar om året. Tekla fäster hinken på kroken och firar försiktigt ned den djupt i brunnen. Hon låter hinken fyllas med vatten och drar med vana rörelser upp den tunga lasten. ”Ja dä va en hink det, lika bra å ta med en te så det räcker fram till midda’n iallafall” mumlar hon tyst för sig själv medan hon med kalla fingrar ställer ned hinken i det höga gräset och tar upp nästa. 

Nederbörden och grundvattennivån styr tillgången på vatten, som var så viktig för Åsens folk.  Att hämta vatten från brunnen var en aktivitet som skedde flera gånger om dagen. Det var en syssla som oftast utfördes av kvinnor.

Vattnet användes för matlagning, dryck och tvätt. Det fanns alltid en oro över att en brunn skulle sina, särskilt under väldigt torra somrar. När det inträffade fick man hämta vatten i Tuta källa, som aldrig sinar eller fryser eller söka sig till sjön Ruppen. Tillgången till vatten var en förutsättning för människornas överlevnad.

Vill du känna hur tungt det var att bära in vatten, så prova att lyfta hinkarna här.