Smaka det småländska måltidsarvet

Åsens by tar dig på en resa till en tid där allt som jorden och djuren gav skulle tas tillvara. Konsten att odla och hushålla med råvarorna var enda sättet att få mat på bordet och inget fick förfaras.

Jorden är mager och stenig, åkerlapparna små. Ändå odlade och framställde man på Åsens by nästan all sin mat själv och gårdarna var under många år nästintill självförsörjande. Det var ett hårt arbete och hela familjen hjälpte till.  Överskottet såldes eller byttes mot nödvändiga varor som inte kunde produceras i byn, som socker, kaffe och fotogen.

Än idag odlar vi potatis, spannmål och grönsaker i mindre skala och med äldre typer av grödor.

Honungen kommer från våra egna bikupor och äggen från våra egna höns. Vi tar i största möjliga mån hand om frukt och bär i trädgårdarna. De används i vår servering. Vid god tillgång mustar vi. Vår äppelmust kan du köpa i vår butik. Det småländska måltidsarvet präglas av sundhet och enkelhet med fokus på råvarorna. Menyn styrdes, då som nu, av årstid och tillgång, långt innan begrepp som närodlat och hållbarhet blev ledord. Ingenting smakar så gott som smaken av platsen du står på.