Smaka det småländska måltidsarvet

Åsens by tar dig på en resa till en tid där allt som jorden och djuren gav skulle tas tillvara. Konsten att odla och hushålla med råvarorna var enda sättet att få mat på bordet. Inget fick förfaras och det man själv inte kunde odla bytte man till sig.

Steniga åkrar och hårt arbete

Jorden var mager och stenig och åkerlapparna små, ändå odlade och framställde man på Åsens by nästan all sin mat själv och gårdarna var under många år nästintill självförsörjande. Det var ett hårt arbete och hela familjen hjälpte till. Överskottet såldes eller byttes mot nödvändiga varor som inte kunde produceras i byn såsom socker, kaffe och fotogen.

Maten på Åsens idag

Än idag odlar vi potatis, spannmål och grönsaker i mindre skala och med äldre typer av grödor. Honungen kommer från byns bikupor, äggen från vår egen hönsflock, köttet från våra naturbetande lantraser och vi tar i största möjliga mån hand om frukt och bär i trädgårdarna. Vid god tillgång mustar vi och vår äppelmust kan du både njuta av i serveringen eller köpa med hem i vår butik – precis som mycket av det andra vi förädlar. 

Det småländska måltidsarvet präglas av sundhet och enkelhet med fokus på råvarorna. Menyn styrdes, då som nu, av årstid och tillgång, långt innan begrepp som närodlat och hållbarhet blev ledord. Ingenting smakar så gott som smaken av platsen du står på.