Stiftelsen Kulturreservatet Åsens by

Stiftelsen kulturreservatet Åsens by bildades 2006 i syfte att ansvara för, utveckla och leda driften av Åsens by i enlighet med stiftelseurkunden, reservatsbeslut med bestämmelser i skötselplanen för reservatets vård och förvaltning och Aneby kommuns programförklaring.

I stiftelsens åtagande ingår att hålla anläggningen tillgänglig för allmänheten och där bedriva verksamhet som överensstämmer med styrdokumenten. Stiftelsen har där igenom två huvudverksamhetsgrenar; reservatsförvaltning innefattande vård och utveckling och kulturturism.

Reservatsförvaltningen omfattar landskaps- och byggnadsvård, odling och djurhållning samt stiftelsens administration. Kulturturismen omfattar vandrarhem, handelsbod, servering, guidningar, aktiviteter och programdagar. De två verksamhetsgrenarna samverkar för ett gemensamt syfte: att sprida kunskap om äldre tider och då i synnerhet kring livet i en småländsk by vid sekelskiftet 18-1900.

Stiftelsens medel för reservatsförvaltningen utgörs främst av statliga bidrag via Länsstyrelsen i Jönköpings län, driftbidrag från Aneby kommun, verksamhetstöd från Region Jönköpings län samt övriga offentliga bidrag. Den kulturturistiska delen finansieras helt genom egna intäkter där eventuella överskott reinvesteras i kultreservatets vård och skötsel. Därför är du som besökare viktig för reservatets bevarande.

Styrelse

Styrelsen för Stiftelsen kulturreservatet Åsens by valdes av Aneby kommunfullmäktige i mars 20213 för perioden mars 2023 – mars 2025 och utgörs av följande ledamöter:

Irene Oskarsson, ordförande
irene.oskarsson@aneby.se
070-574 44 54

John-Eric Gustafsson, vice ordförande

Kristin Apsey

Berndt Dahnson

Pia Eliasson

Tobias Kreuzpointner

Björn Stendal

Adjungerade till styrelsen är Mattias Sörensen och Bo Ejenfors från Länsstyrelsen i Jönköpings län.