Teklas rundtur

Teklas rundtur tar dig med på en tidsresa till tidigt 1900-tal. Turen består av elva skyltar med QR-koder som är placerade runtom i byn. När du skannar koden med din mobil kommer du kunna lyssna på eller läsa en berättelse om hur människorna på Åsens levde och arbetade vid sekelskiftets början.  

Tekla Jönsson

Tekla föddes 1902 och levde hela sitt liv i Åsens by. Hon föddes som ett av sex syskon och efter att föräldrarna dog tog hon tillsammans med bröderna Birger och Lennart över gården. Bröderna skötte jordbruket och Tekla hushållet. Efter att bröderna dött bodde Tekla ensam  kvar i huset ända fram till 1989 då hon var 87 år gammal flyttade till ett äldreboende i Aneby. Idag är huset bevarat så som det var då  skick då Tekla flyttade ut, utan vare sig el eller vatten. 

Turen

Elva skyltar är placerade runtom i byn. Du väljer själv vilka du vill besöka och i vilken ordning. Trevlig tur!

Teklas rundtur har skapats med stöd av Swedbank genom Sparbanksstiftelsen Alfa.