Husen på Åsens by

Byggnaderna på Åsen renoverades med varsamma händer under 1990-talet. I väl bevarat skick finns här ett bostadshus (Teklas hus), ladugård, brygghus och utedass.

Teklas hus är iordningsställt i det skick Tekla lämnade det 1989, utan el och vatten och med tidstypisk inredning. I Södergårdens ladugård finns ett gårdsmuseum och en lekladugård och vid hönshuset ytterligare en lekplats för Åsens minsta besökare. Övriga byggnader används bland annat för vandrarhemsverksamhet, stuguthyrning, konferenser, utställningar och olika aktiviteter.

Är dörren öppen så välkommen att kliva in! 

Landskapet och odlingarna

All åker- och ängsmark på Åsen brukas och sköts så långt det är möjligt med de brukningsmetoder som fanns vid tiden 1900. Spannmålet som odlas är i största möjliga mån av äldre sorter, till exempel svarthavre och midsommarråg, och tas tillvara på olika sätt, bland annat som foder till djuren och till nytt utsäde inför kommande växtsäsong. Betande djur bidrar till att hålla landskapet öppet och gynnar den naturliga floran i markerna.

Trädgårdarna på Åsen

Trädgårdarna har olika karaktär beroende på tradition och tidigare ägares intresse. I Teklas trädgård finns till exempel ett stort antal fruktträd av varierande sorter, medan Norrgårdens trädgård mer präglas av odling i rabatter och för blomsterprakten snarare än självhushållet. Under våren möter Åsen sina besökare med en symfoni av blommande körsbärs- och äppelträd och narcisser.

Vårbruk med häst på Åsens by

Filmen tar med oss på en resa tillbaka till anno 1900 för att se hur våren och vårbruket på landet i Småland kunde se ut just då. Bönderna är i full gång med arbete på gården och vi får tillsammans med dem uppleva jordbruk med hästkraft. 

När det är dags för vårbruk på Åsens by sätter arbetet i gång med att bereda jorden för sådd. De plöjda åkrarna ska harvas. Trots att det plockats sten från åkrarna och lagts på rösen under flera hundra år kommer det upp nya stenar som måste bort. Sedan är dags för harvning med hästens hjälp. Jorden luckras upp och förbereds för att ta emot de frön som ska bli havre. Det är stor konst att köra såmaskin med hästen framför.