Teklas rundtur

Lagårn (Ladugården)

I ladugården är det tidig morgon. Korna har precis fått sitt morgonhö och tuggar ljudligt upp de värdefulla stråna. På en pall sitter mor i huset och mjölkar för hand. Strilande ljud hörs när mjölkstrålarna en efter en landar i hinken framför henne som hon stadigt har klämt fast mellan knäna så att den inte ska välta och de dyrbara dropparna gå till spillo. Bredvid romar Rosa ivrig att få sina fyllda och tunga ljuver tömda. ”Så ja stilla dig nu Rosa, det ä din tur snart” säger hon med mjuk röst samtidigt som reser sig och stryker kon försiktigt över ryggen som tack. 

I ladugården i Åsens by fanns kor, kalvar, grisar och hästar. Och vad är en gård utan höns? Fåren huserade i det särskilda fårhuset. Hö och spannmål förvarades på logen tillsammans med spannmålskvarnen, tröskverk med mera. Inne i ladugården var det full aktivitet. Här skulle mjölkas, boskapen skulle få mat och vatten och att mocka upp efter korna var en syssla som skedde två gånger per dag.