Projektverksamhet

Med stöd från Europeiska jordbruksfonden för utveckling av landsbygden har vi genomfört flera spännande utvecklingsprojekt på Åsens by.

2022 Ett levande och tillgängligt kulturarv. Vi fortsätter vårt utvecklingsarbete kring måltid, upplevelser och utställningar.

2019-2020 Investeringar i kulturhistorisk miljö. Renovering av ladugårdstak och nysättning av gärdesgårdar.

2019 Investeringar för måltidsexport, anpassning av lokaler för en effektiv organisation.

2018-2019 Måltidsexport. Produktutveckling med målsättningen att kunna erbjuda våra internationella gäster möjligheten att uppleva kulturreservatet på nya sätt, genom att ta del av vårt småländska måltidsarv.

2018 Gastronomiska upplevelser i kulturhistorisk miljö, ett projekt som syftade till att lyfta fram det unika måltidsarvet på kulturreservatet och bygga nätverk kring närproducerade råvaror och produkter.

Vill du veta mer om vår projektverksamhet? Välkommen att kontakta verksamhetschef Cecilia Andersson 036-38 71 47 eller via cecilia.andersson@asensby.com