Tidslinje

Åsens by har en rik historia som sträcker sig tillbaka till medeltiden, med folk som har levt här i århundraden. Byn har sedan dess har utvecklats med nya byggnader och förändringar, och år 2000 blev Åsens by Sveriges första kulturreservat, och redan första året kom 31 500 besökare för att uppleva detta historiska smultronställe.

Här är några viktiga händelser i Åsens historia:

1455

Enligt vetenskapliga bokserien Det Medeltida Sverige uppkom de första skriftliga beläggen med namnet Åsen redan 1455 då Sverige var en del av Kalmarunionen.

1542

Åsen benämns för första gången i jordeböckerna. Jordeböckerna var en förteckning över jordegendomar vilka var underlag för beskattning med uppgifter om gårdens läge, storlek, avkastning, ägarens namn bland annat.

1683

Haurida sockenkarta redovisar Norrgården som ett ½ mantal och Södergården som ett helt mantal. Mantal är ett historiskt mått i Sverige och Finland som användes för att beskriva värdet av en jordbruksfastighet och dess avkastningsförmåga. Det användes främst för att beräkna skatter och andra pålagor.

1800

Mangårdsbyggnaden, Arrendatorsbyggnaden & Östra Flygeln i Norrgården uppförs.

Norrgården kommer sedermera att vara prästgård i många år framöver.

1862

Gamla Mindre Undantaget uppförs.

1865

Lagaskifte beslutades i Sverige. Lagaskifte var en reform i Sverige som samlade utspridda jordlotter till större sammanhängande gårdar, vilket förbättrade jordbrukets effektivitet och produktivitet. På grund av osämja om en markbit så genomfördes aldrig skiftet på Åsen.

1870

Södergårdens ladugård uppförs.

1900

Sven-Petter Carlsson flyttar in i Södergården, vilken vi idag kallar för Teklas hus.

1902

Tekla Svensson föds. Hon kommer sedermera att spendera hela sitt liv på Åsen. 

1910

Åsens Södergård (Teklas hus) genomgår omfattande renoveringar och Teklas loge uppförs.

Vid denna tid antas cirka 30 personer bo på Åsens by.

1912

Mansgården upphör att vara prästgård.

1914

Stallet vid Norrgården uppförs.

1922

Småskola bedrivs i Norrgården fram till 1927 då den förflyttas till ett nytt skolhus i Haurida.

1934

Mangårdsbyggnaden renoveras delvis och i samband med detta installeras elektricitet i byggnaden.

1954

En ny ladugård uppförs vid Norrgården efter en brand i det tidigare stallet.

~1960

Elektricitet dras in i Teklas loge, cirka sjuttio år efter att den lanserades till Sverige.

Vid ett tillfälle efter installationen slog åskan ned i den stora granen bredvid ladugården och detta sågs som ett tecken från Gud att elektricitet kunde vara farligt. El drogs därför aldrig in i bostadshuset.

1989

Tekla Svensson avlider och därmed dör Åsens sista invånare. Byn faller nu in i dvala.

~1990

Lommaryds pastorat, vilka var byns ägare, uppgick i Aneby Kyrkliga Samfällighet. De var dock inte intresserade av att vårda byns byggnader och åkermarker, och styckade därför upp inägorna för att skapa tre hästgårdar att sälja.

1993

Aneby Kommun startar projekt för att utbilda arbetslösa byggnadsarbetare i hur man restaurerar kulturbyggnader på ett varsamt och traditionellt vis, och i detta projekt restaureras bland annat mangårdsbyggnaden och undantaget.

1995

 

Aneby Kommun köper upp de tre avstyckade fastigheterna och inleder ett samarbete med sockenrådet.

1996

 

Åsens Södergård konserveras och restaureras.

1997

 

Länsstyrelsen skyddar Åsens by som naturreservat.

1999

 

Kulturreservat instiftades i Sverige för att skydda områden med betydande kulturhistoriskt värde, såsom byggnader och landskap, och beslut om inrättande fattas av länsstyrelse eller kommun.

2000

 

Åsens by blir Sveriges första kulturreservat och 31 500 besökare registreras första året.

2001

 

Arrendatorsbostaden renoveras till vandrarhem och brygghuset renoveras.

2001

 

Utställningen ”Bondens År” där Åsens jordbruksredskap visas upp har premiär i Teklas loge.

2002

 

Renoveringar av Mangårdsbyggnaden och Teklas trädgård inleds.

2005

 

Föreningen Åsens Vänner bildas.

2006

 

Aneby Kommun överlåter verksamheten till stiftelsen Kulturreservatet Åsens by.

2011

 

Teklas loge renoveras och återinvigs. Idag är Teklas loge en uppskattad lokal, framförallt av våra bröllopsgäster. 

2012

 

Södergårdens ladugård invigs som museibyggnad.

2013

 

Undantaget blir del av vandrarhemsverksamheten.

2017

 

En del av Åsens utmark skyddas som naturreservat.

2019

 

Mangårdsbyggnaden renoveras och i samband flyttas all servering i Teklas loge där även handelsboden invigs.