Vandringsleder

Byns vandringsleder tar dig med ut i ett naturområde med lång historia. Här har Åsens tidigare invånare hämtat ved och släppt sina djur på bete. Marken har sedan vuxit igen till en blandskog där flera sällsynta växt- och djurarter nu växer och där en del är skyddad som naturreservat.

  Utmarksleden

  Längd: 4,3 km

  Leden går längs en skogsväg ner till Åsens naturstation vid fågelsjön Ruppen. Därefter följer du stigarna genom skog och ängsmark tillbaka till Åsens by. I Timmerstugorna går det att övernatta, stugorna har kamin och utanför finns grillplatser och utedass. Vid Tuta källa finns vindskydd, grillplats och utedass och vid Naturstationen finns grillplats och utedass.

  Vid Åsens naturstation kan du också göra en avstickare till naturreservatet Åsens utmark. Rutten är cirka 1,3 km. Utmarksleden anknyter till den större vandringsleden John Bauer-leden i riktning mot Bunn.

  Naturskogsleden

  Längd: 1,5 km + transportväg

  Naturskogsleden går genom naturreservatet Åsens utmark och här färdas du på historisk mark. Ursprungligen var omgivningarna betesmark men med åren växte markerna igen och skogen har inte rörts på hundra år. Enstaka tallar i området närmar sig 200 år och här finns bland annat granticka, knärot och längs med Ruppens strandkant häckar vanligtvis både storlom och sångsvan.

  Leden startar vid Åsen naturstation, cirka 2 km från bykärnan. Promenera eller ta bilen dit. Om du tar bilen kör in till Naturstationen från Bunnvägen (det är inte tillåtet att köra bil genom kulturreservatet).

  Hagmarksleden

  Längd: 1 km

  Hagmarksleden tar dig förbi fornåkrar och odlingsrösen som gett mat till människor under tusen år. Längs rutten finns möjlighet för paus vid våra mysiga timmerstugor. Här finns grillplats, bänkar att sitta på och utedass.

  Till Tuta

  Längd: 700 m + transportväg

  Torpstugan Stora Åsaskogen, ”Tutan”, har sitt ursprung från 1700-talet och bestod av en torpstuga, ladugård, bod och jordkällare. Efter den sista torparen flyttade ut 1875 flyttades även byggnaderna och den gamla ladugården står nu i Haurida hembygdsgård. Strax intill finns Tuta källa där grundvattnet når ända upp till markytan. Enligt gammal sägen varit en offerkälla. Leden startar 700 m från bykärnan.

  vandringsled åsens by

  Grillplatser och övernattning utomhus

  Utmed vandringslederna finns eldplatser och plats för övernattning. Fasta eldstäder finns vid Timmerstugorna, Naturstationen och vid Tuta källa där även vindskydd och utedass som är fria att använda finns. De båda Timmerstugorna har värmande kaminer och går att hyra för övernattning och här finns också utedass.

  Bra att veta!

  • Vindskydd och eldstäder är fria att använda (ta med egen ved)
  • Övernattning i Timmerstugorna bokas på 036-830 55 eller info@asensby.com
  • Åsens naturstation stängd och kommer att flyttas. 
  • Tillgängligheten för den som är rörelsehindrad är begränsad. Vi rekommenderar första delen av Utmarksleden till Åsens naturstation dit leden följer en gammal skogsväg, cirka 2 km.

  Tänk på!

  Som besökare kan du fritt vandra längs vägar och stigar i Åsens hagar och ängar. Det är dock inte tillåtet att:

  • Beträda besådda åkrar
  • Gå över oslagen äng
  • Gräva upp eller plocka växter och svampar
  • Fånga eller samla insekter och andra djur
  • Göra upp eld annat än vid anvisade grillplatser
  • Köra bil eller parkera inom reservatet
  • Tälta eller ställa upp husvagn/ husbil annat än på anvisad plats utanför reservatet
  • Ha med lösgående husdjur