Om Åsens by

När du vandrar genom Åsens by idag presenteras ett landskap så som det såg ut på den småländska landsbygden vid sekelskiftet runt år 1900. Platsen är skyddad som reservat sedan år 2000 i i syfte att bevara byn och berätta historien om människorna som levde och arbetade här och drivs sedan 2006 av Stiftelsen kulturreservatet Åsens by. Idag fungerar fyra av byn hus som vandrarhem/stuguthyrning och här finns också konferensrum, kafé och handelsbod. Under året arrangeras kurser, programdagar och uppvisningar av dåtida bruk och metoder.