Landskapet och odlingarna

All åker- och ängsmark på Åsen brukas och sköts så långt det är möjligt med de brukningsmetoder som fanns vid tiden 1900. Spannmålet som odlas är i största möjliga mån av äldre sorter, till exempel svarthavre och midsommarråg, och tas tillvara på olika sätt, bland annat som foder till djuren och till nytt utsäde inför kommande växtsäsong. Betande djur bidrar till att hålla landskapet öppet och gynnar den naturliga floran i markerna.

Trädgårdarna har olika karaktär beroende på tradition och tidigare ägares intresse. I Teklas trädgård finns till exempel ett stort antal fruktträd av varierande sorter, medan Norrgårdens trädgård mer präglas av odling i rabatter och för blomsterprakten snarare än självhushållet. Under våren möter Åsen sina besökare med en symfoni av blommande körsbärs- och äppelträd och narcisser.

Från Åsen utgår också ett antal vandringsleder, varav Utmarksleden med sina 4,3 km är den längsta. Här kan du som vandrare ta en paus vid Åsens naturstation vid sjön Ruppen, besöka Tuta källa eller göra en avstickare till naturskogen. Ett stycke orörd mark med spännande miljöer

Tänk på!

Som besökare kan du fritt vandra längs vägar och stigar i Åsens hagar och ängar. Det är dock inte tillåtet att:

  • beträda besådda åkrar
  • gå över oslagen äng
  • gräva upp eller plocka växter och svampar
  • fånga eller samla insekter och andra djur
  • göra upp eld annat än vid anvisade grillplatser
  • köra bil eller parkera inom reservatet
  • tälta eller ställa upp husvagn eller
  • ha med lösgående husdjur