Är du nyfiken och vill lära dig mer om ängsskötsel som att slå med lie, tekniker för att torka hö eller hur man hamlar träd? Då är det här något för dig! Under dagen ges möjligheten att prova på och ställa frågor. 

Fram till slutet av 1800-talet var ängarna en viktig del av jordbruket. Det var där vinterfodret bärgades vilket utgjorde grunden för hur många kreatur man kunde hålla över vintern. När djuren stod på stall över vintern fick man gödsel som i sin tur avgjorde hur mycket åkermark man kunde odla. Därav ordspråket ”äng är åkerns moder”.

Vid slutet av 1800-talet började man gå över till odling av vallfoder på åkermark och då minskade ängsskötseln i rask takt. En stor andel av de naturbetesmarker som betas idag har historiskt använts som äng. Ängar som skötts traditionsenligt under en lång tid är ofta mycket artrika på olika örter och gräs och de få ängar som finns kvar är därmed otroligt viktiga att värna om. Det behövs dessutom fler ängar i landskapet för att stärka den biologiska mångfalden.

Tid: 10 juli kl. 14-19

Program
Det kommer att finnas fyra olika stationer där du kommer och går som du vill då det är drop-in som gäller. Ta gärna med egna lieblad, orv och brynen, (även gamla och rostiga), för bedömning, tips och råd om du så önskar.

  • Kjell Gustafsson ”liemannen” från Ängagärdets Natur och kultur, kommer finnas vid en station för slipliar med tillgång till slipsten.
  • Fredrik Björkegren från Staffansbo gård har hand om stationen för knackeliar där du får en inblick i tekniken med att knacka sin lie.
  • Jonatan Persson, Jonatan Landskapsvård finns vid stationen som handlar om lövtäkt och hamling, något som utförs på många träd i Åsens by.
  • Adam Nilsson från kulturreservatet Stensjö by visar och berättar om torktekniker av ängshö på sin station.

Vill man köpa mat eller fika så finns möjlighet att göra detta i kaféet,  eller så tar du med dig en egen picknickkorg!

Tänk på!
Som alltid när vi jobbar med jordbruk är vi beroende av väder och vind. Tider och programpunkter kan därmed komma att ändras. Håll utkik här på hemsidan efter eventuella justeringar!

Inspiratiosndagen arrangeras i samarbete med Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Foto Frida Concannon med flera.

Boka boende

För dig som vill stanna övernatt finns det möjlighet att bo på vårt vandrarhem. Du bokar och betalar  själv ditt boende.