Husen på Åsens by

Byggnaderna på Åsen renoverades med varsamma händer under 1990-talet. I väl bevarat skick finns här ett bostadshus (Teklas hus), ladugård, brygghus och utedass.

Teklas hus är iordningsställt i det skick Tekla lämnade det 1989, utan el och vatten och med tidstypisk inredning för sekelskiftet 1900. I Södergårdens ladugården finns ett gårdsmuseum och en lekladugård och i veboa ytterligare en lekplats för Åsens minsta besökare. Övriga byggnader används bland annat för vandrarhemsverksamhet, konferenser, utställningar och olika aktiviteter.

Är dörren öppen så välkommen att kliva in!