Teklas rundtur

Brunnen

 Regnet och grundvattennivån styr hur djup en brunn är och mängden vatten var viktig för Åsens folk.  Brunnen hade en central plats i byn. Att hämta vatten med en hink från brunnen var en daglig aktivitet, som oftast utfördes av kvinnorna flera gånger om dagen. Att hämta vatten var en av de första sysslor som kvinnan gjorde på morgonen. Tunga hinkar på kvinnornas axlar, kan man säga!

Vattnet användes för matlagning, dryck och tvätt. Att få rinnande vatten var därför väldigt kraft- och tidsbesparande. Tekla hade indraget vatten med en handpump i köket. Tyvärr så fungerade den inte och hon fick därför ta sig till brunnen och hämta sitt vatten, om och om igen. Att sköta sin brunn var viktigt för hela byn och en förutsättning för byns överlevnad. Brunnen blev också en mötesplats, där nyheter förmedlades och beslut togs.