Vandringsleder

Våra vandringsleder utgår från bykärnan och vid serveringen/handelsboden finns aktuell information och kartor att ta med. Du går genom hag- och ängsmarker. Samtliga leder är färgmarkerade.

Tillgängligheten för den som är rörelsehindrad är begränsad. Vi rekommenderar då en promenad ner till Åsens naturstation dit leden följer en gammal skogsväg, cirka 2,5 km. Tänk på att det ute i landskapet finns betande djur! Stäng alla grindar du passerar och håll säkerhetsavstånd till djuren för att inte störa eller stressa dem.

Utmarksleden 4,3 kilometer, orange märkning
Leden går längs en skogsväg ner till Åsens naturstation, belägen vid fågelsjön Ruppen. Därefter följer du stigarna genom skog och ängsmark tillbaka till Åsens by. I Timmerstugorna går det att övernatta, stugorna har kamin och utanför finns grillplatser och utedass. Vid Tuta källa finns vindskydd, grillplats och utedass och vid Naturstationen finns grillplats och utedass. Vid Åsens naturstation  kan du också göra en avstickare till naturreservatet Åsens utmark. Rutten är cirka 1,5 km. Utmarksleden anknyter till den större vandringsleden ”John Bauer-leden” i riktning mot Bunn.

Naturskogsleden 1,5 kilometer, blå/gul märkning

  • OBS! Just nu håller vi på att dra om Naturskogsleden, gul led, och kartan stämmer inte. Starta vid Ruppen och följ blå och gula markeringar. Leden kommer ut ca 200 m norr om korsningen där nuvarande gul led går över grusvägen. Del tilll Tuta källa är oförändrad. 

På Naturskogsleden färdas du på historisk mark. Ursprungligen var omgivningarna betesmark, men med åren växte markerna igen och skogen har inte rörts på hundra år. Bland träden möter du många fantastiska miljöer och kanske ett och annat djur som bor i skogen.

Hagmarksleden 1 kilometer, blå märkning
Hagmarksleden tar dig förbi fornåkrar och odlingsrösen som gett mat till människor under tusen år. Längs rutten finns möjlighet för paus vid våra mysiga timmerstugor. Här finns grillplats, bänkar att sitta på och utedass. 

Torpleden 750 meter, röd märkning

  • OBS! Just nu håller vi på att dra om Torpleden och markeringar saknas. Följ istället karta.

Leden tar dig genom de vackra ängs- och hagmarkerna i nära anslutning till byn och längs vägen finns resterna efter torpet Tutan och den gamla backstugan Lilla Åsaskog.

Inägoleden 700 meter, grön märkning
För den som längtar efter utsikt är Inägoleden rätt val. Med start vid Åsens svinhus tar leden dig förbi höglänta åkrar och beten, upp till den högsta utsiktsplatsen som tornar upp sig 315 meter över havet. Vid klart väder kan toppen av Taberg ses från platsen.

Tänk på!

Som besökare kan du fritt vandra längs vägar och stigar i Åsens hagar och ängar. Det är dock inte tillåtet att:

  • beträda besådda åkrar
  • gå över oslagen äng
  • gräva upp eller plocka växter och svampar
  • fånga eller samla insekter och andra djur
  • göra upp eld annat än vid anvisade grillplatser
  • köra bil eller parkera inom reservatet
  • tälta eller ställa upp husvagn eller
  • ha med lösgående husdjur